Članstvo v Bridge Akademiji je vezano na koledarsko leto.
Letna članarina znaša 20 eurov.

V prvem koledarskem letu (2012) znaša članarina 10 eurov. Vsem, ki se včlanijo do 1. julija 2012 pa nudimo izreden 50 % popust pri članarini.