Ponudba vsebuje:

- organizacijo nastanitev
- predavanja
- dodatne aktivnost
- organizacija zaključnega turnirja
- podelitev priznanj (certifikatov) udeležencem

Cena: 20 eurov / dan. Dodatno stroški nastanitve in dodatnih aktivnosti, ki niso vključene v ponudbo.
Pogoji izvedbe: prijavljenih mora biti vsaj 8 udeležencev.