Teoretični kotiček je namenjem vsem, ki se radi ukvarjate z bridž teorijo. Članom so tu na voljo gradiva iz tečajev in predavanj, moj igralni sistem, konvencije po našem izboru s komentarji Marjana Zadela in problemski bordi.

Konvencije

Predstavili vam bomo nekaj konvecij, ki so po našem mnenju najbolj uporabne.

Začetni tečaj (gradivo)

Gradivo, ki ga uporabljamo pri izvedbi začetnih tečajev.

Nadaljevalni tečaj (gradivo)

Gradivo, ki ga uporabljamo pri izvedbi nadaljevalnih tečajev.

Predavanja (gradivo)

Gradiva že pripravljenih tematskih predavanj.

Igralni sistem (moj sistem)

Problemski bordi

Za vas bomo tedensko pripravili problemski bord.