Problemski bordi bodo iz različnih tem bridža: izvajanje, licitacija, atakiranje, obramba. Člani boste svoje predloge rešitev objavljali na spletni strani. Ob koncu tedna vam bomo objavili analizo in rešitev problema. Za pravilne rešitve bodo člani dobili točke. Ob koncu vsakega tromesečja bomo objavili točkovanje in nagradili najboljšega z dodatnim 1% popustom v okviru dejavnosti Bridge Akademije. Ob koncu leta pa bomo na podlagi točkovanja izbrali najboljšega v tekočem letu, ki bo pridobil brezplačno članstvo v Bridge Akademiji za naslednje koledarsko leto.